Utgiftsområde 15 Studiestöd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 15 december 2011

Betänkande: Utgiftsområde 15 Studiestöd

Betänkande 2011/12:UbU2

Pengar till studiestöd (UbU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till budgetanslag för området studiestöd. Anslagen kommer att uppgå till sammanlagt drygt 22 miljarder kronor 2012. Det är knappt 1,3 miljarder kronor mindre än anslagna medel för 2011. Anslagsförändringarna beror bland annat på att flera tillfälliga satsningar har avslutats och att omfattningen har förändrats. Med anledning av satsningar på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning, yrkesvux, samt stimulans till kommunerna att bedriva lärlingsutbildning inom den gymnasiala vuxenutbildningen och på yrkeshögskolan ökar utgifterna för studiemedel.

Regeringen har i budgetpropositionen redovisat uppnådda resultat inom utgiftsområdet. Riksdagen konstaterar att resultatredovisningens koppling till målen kan utvecklas.