Unga lagöverträdare

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 4 april 2001

Betänkande: Unga lagöverträdare

Betänkande 2000/01:JuU13

Utredning om hur häktade ungdomar behandlas (JuU13)

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att utreda om det behövs särskilda regler för hur häktade personer under 18 år ska behandlas. Bakgrunden är att de häkten som finns i dag är utformade för vuxna intagna. Intagningen i häkte medför en särskilt stor påfrestning för de intagna som är under 18 år, och kunskaperna om i vilken utsträckning ungdomarnas särskilda behov verkligen blir beaktade är otillräckliga i dag. Riksdagen avslog vidare motioner från bl.a. allmänna motionstiden 2000 om unga lagöverträdare. Motionerna behandlar bl.a. reglerna om straffmätning och påföljdsval samt frihetsberövanden.