Tryck- och yttrandefrihet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 3 augusti 2022

Betänkande: Tryck- och yttrandefrihet

Betänkande 2010/11:KU22

Nej till motioner som rör tryck- och yttrandefrihet (KU22)

Riksdagen har sagt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 som rör tryck- och yttrandefrihet. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar till exempel om meddelarskydd, offentlighetsprincipen, hets mot folkgrupp och rätt att välja tv-utbud. Andra motioner tar upp tv-reklam för alkohol, exponering av barn i medier och hot mot yttrandefriheten genom bokbål.