Trossamfund och begravningsfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 22 april 2022

Betänkande: Trossamfund och begravningsfrågor

Betänkande 2021/22:KU31

Nej till motioner om trossamfund och begravningsfrågor (KU31)

Riksdagen sa nej till tio förslag i motioner från allmänna motionstiden 2021 som rör frågor om trossamfund och begravningsfrågor. Motionerna handlar bland annat om Svenska kyrkans ställning, friare församlingsfrihet samt gravsättning och spridning av avlidens aska.

Anledningen till att riksdagen sa nej till motionerna är att riksdagen inte anser att det finns skäl att ändra eller ompröva relationerna mellan stat och kyrkan.