Trädgårdsnäring, m.m.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 11 november 2022

Betänkande: Trädgårdsnäring, m.m.

Betänkande 2001/02:MJU17

Motioner om trädgårdsnäring (MJU17)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999, 2000 och 2001 om trädgårdsnäring och växtskydd.