Tingsrättsorganisationen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 4 augusti 2022

Betänkande: Tingsrättsorganisationen

Betänkande 2010/11:JuU27

Riksdagen valde att inte uttala sig om nedläggningar av domstolar (JuU27)

Justitieutskottet hade i ett utskottsinitiativ förslagit att riksdagen skulle meddela regeringen att förändringarna av tingsrättsorganisationen inte får innebära nedläggning av fler domstolar. Utskottets förslag var en konsekvens av att Domstolsverket har skickat ut en promemoria på remiss där det föreslås att fyra tingsrätter slås samman med andra domstolar. Utskottet menade att Domstolsverkets förslag bland annat kan leda till sämre tillgänglighet och sämre service för medborgarna. Men riksdagen sa nej till utskottets förslag.