Tilläggsbudget 1 för 2004

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 13 oktober 2022

Betänkande: Tilläggsbudget 1 för 2004

Betänkande 2003/04:FIU21

Tilläggsbudget 1 för 2004 (FiU21)

Riksdagen godkände regeringens förslag till tilläggsbudget för 2004 förutom förslaget om förbättrad kapitalstruktur i statliga bolag. Riksdagen beslutade om en annan lösning än regeringen, vilket innebär att ett särskilt anslag för kapitalinsatser i statliga bolag anordnas i statsbudgeten. Regeringen ska få föra över 55 miljoner kronor från Fonden för den mindre skeppsfarten till det särskilda kontot i Riksgäldskontoret för samma ändamål. Riksdagen får 14,8 miljoner kronor mer under 2004. Pengarna ska användas för att öka stödet till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen.