Svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Svenskt militärt bidrag till EU:s insats i Tchad och Centralafrikanska republiken (UFöU2)

Regeringen ska kunna lämna ett svenskt militärt bidrag till EU:s insats i Tchad och Centralafrikanska republiken. Det planerade svenska militära bidraget i form av ett skyttekompani beräknas uppgå till 200 personer. För oförutsedda förstärknings- och evakueringsbehov kan den svenska närvaron temporärt behöva utökas, dock högst till 490 personer. Den svenska närvaron ska vara begränsad till högst 6 månder. EU genomför insatsen på mandat från FN. Syftet är att hjälpa till att förbättra säkerheten och på så sätt göra det möjligt för flyktingar och internflyktingar att återvända frivilligt, säkert och hållbart.