Studiestöd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 23 februari 2023

Betänkande: Studiestöd

Betänkande 2022/23:UbU3

Nej till motioner om studiestöd (UbU3)

Riksdagen sa nej till ett trettiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om studiestöd. Detta med hänvisning till gällande bestämmelser, pågående arbete och vidtagna åtgärder.

Motionerna handlar bland annat om villkoren inom studiestödssystemet, studiemedel för omställning och vidareutbildning, fribeloppet, studielån vid sjukskrivning och för personer med funktionsnedsättning och avskrivning av studielån.