Studiestöd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 29 mars 2022

Betänkande: Studiestöd

Betänkande 2019/20:UbU9

Nej till motioner om studiestöd (UbU9)

Riksdagen sa nej till 30 förslag i motioner om studiestöd från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om villkoren för studiemedel, fribeloppet samt återbetalning och avskrivning av studieskulder.

Anledningen till att riksdagen sa nej till motionerna är bland annat de bestämmelser som gäller på området, att arbete redan pågår och att åtgärder redan är vidtagna.