Straffrättsliga frågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 15 mars 2023

Betänkande: Straffrättsliga frågor

Betänkande 2022/23:JuU11

Nej till motioner om straffrättsliga frågor (JuU11)

Riksdagen sa nej till de cirka 140 förslagen i motioner om straffrättsliga frågor som kommit in under den allmänna motionstiden 2022. 

En del av motionerna handlar om fridskränkningsbrott, kontrollerande beteende eller psykiskt våld mot barn. Andra motioner handlar till exempel om koppleri, sexualbrott på internet, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, djurplågeri, skyddande av brottsling, flerfaldig brottslighet, försvårande omständigheter, återfall i brott, otillåtna bosättningar, flaggskändning och sekretessbrott.