Statliga företag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 7 oktober 2022

Betänkande: Statliga företag

Betänkande 2004/05:NU4

Statliga företag (NU4)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen där man redogör för förvaltningen av statens företagsägande och för verksamheten i de statliga företagen. Riksdagen föreslår att skrivelsen läggs till handlingarna. Riksdagen säger nej till ett antal motioner som handlar om synen på statligt ägande av företag och försäljning av statliga företag, statens ägarutövning och bolagsledningarnas löner och ersättningar.