Till innehåll på sidan

Statlig förvaltning och statistikfrågor

Debatt om förslag 14 mars 2018
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Beslut

Alla myndigheter bör arbeta för att öka utbudet av öppna data (FiU25)

Riksdagen uppmanade regeringen i ett så kallat tillkännagivande att ge alla myndigheter i uppdrag att arbeta för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data. Myndigheterna bör göra offentliga handlingar tillgängliga i maskinläsbart skick.

Öppna data kan beskrivas som digital information som är fri att använda, återanvända och sprida utan annat förbehåll än att användaren anger källa eller delar informationen på samma sätt.

Riksdagens tillkännagivande kom när riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om statlig förvaltning och statistikfrågor. Riksdagen sa nej till övriga motioner, bland annat eftersom åtgärder redan har vidtagits i vissa frågor och att arbete pågår i andra.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till motion 2017/18:3894 yrk. 24, avslag på övriga motioner
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.