Stärkt sekretess i domstol för kontaktuppgifter till enskilda

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Starkare sekretess i domstolar för kontaktuppgifter till privatpersoner (JuU46)

Regeringen har lagt fram ett förslag som bland annat innebär att sekretess ska gälla i domstolar för uppgifter som rör privatpersoner i brottmål och vissa typer av tvistemål. De uppgifter som ska skyddas av sekretess är

  • bostadsadress eller andra jämförbara uppgifter som kan visa var en person bor
  • telefonnummer, e-postadress eller andra jämförbara uppgifter som kan användas för att komma i kontakt med en person
  • personnummer.

Sekretessen ska inte gälla för den som är åtalad eller som det ställs krav mot i en rättegång.

Riksdagen sa ja till huvuddelen av regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2023.

Riksdagen beslutade också om en övergångsbestämmelse som innebär att lagändringarna inte ska gälla retroaktivt, det vill säga bakåt i tiden.

Riksdagen riktade vidare en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen. Regeringen bör återkomma till riksdagen med en bedömning av hur mycket kostnaderna ökar som en följd av lagändringarna.