Spel och lotterier

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 23 november 2022

Betänkande: Spel och lotterier

Betänkande 2001/02:KRU3

Motioner om spel och lotterier (KrU3)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 1999/2000 och 2000/01 om spel och lotterier.