Snabbare lagföring av brott

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 17 november 2022

Betänkande: Snabbare lagföring av brott

Betänkande 2022/23:JuU2

Lagföring av brott ska gå fortare (JuU2)

Riksdagen sa ja till ett förslag från regeringen om lagändringar som ska göra processen för lagföring snabbare och mer effektiv. Lagändringarna handlar bland annat om att

  • det införs ett krav på tingsrätterna att avgöra brottmål snabbare om brottet har ingått i ett särskilt snabbförfarande under utredningen
  • tillgänglighetsdelgivning införs som ett permanent delgivningssätt och utvecklas till att omfatta även handlingar som är omedelbart tillgängliga
  • förenklad delgivning ska kunna användas i fler fall
  • uppdelad handläggning av åtal ska kunna användas i större omfattning
  • delgivning ska gå snabbare vid misstankar mot personer som är under 18 år
  • hantering av strafförelägganden ska göras effektivare.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2023.