Skogspolitiken

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag

Betänkande: Skogspolitiken

Betänkande 2000/01:MJU5

Motioner om skogspolitiken (MJU5)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 1998, 1999 och 2000 om om skogspolitiken och vissa skogsbruksfrågor. Motionerna föreslås avslås med hänvisning bl.a. till att Skogsstyrelsen ska redovisa en ny uppföljning av skogspolitiken före utgången av år 2001.