Skogspolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 5 augusti 2022

Betänkande: Skogspolitik

Betänkande 2010/11:MJU13

Nej till motioner om skogspolitik (MJU13)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om skogspolitik. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om skogsvårdslagen, skogsbruksmetoder, miljö- och kulturhänsyn, skydd av skog, skötselplaner och import av illegalt avverkat timmer.