Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 7 december 2006

Betänkande: Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning

Betänkande 2006/07:MJU3

Nej till skärpta krav för minkuppfödning (MJU3)

Den förra regeringen föreslog under våren 2006 att djurskyddskraven ska skärpas för minkuppfödning. Förslaget innebär att det i djurskyddslagen preciseras att minkarnas behov av att röra sig, klättra, jaga och periodvis vara ensamma tillgodoses. Dessutom ska minkar ha tillgång till vatten att simma i. Riksdagen skickade i juni 2006 tillbaka förslaget till miljö- och jordbruksutskottet efter att Frankrike och Slovakien med stöd av EU-regler ifrågasatt förslaget. Den nya majoriteten i riksdagen menar att förslaget om skärpta regler i praktiken skulle innebära ett näringsförbud för uppfödning av minkar för pälsproduktion. Dessutom menar riksdagen att det inte finns stöd för förslaget i forskning eller tidigare erfarenheter. Riksdagen säger därför nej till förslaget om skärpta krav för minkuppfödning och vill i stället att regeringen satsar på forskning för att förbättra djurskyddet inom pälsnäringen.