Särskild utlänningskontroll

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 4 augusti 2022

Betänkande: Särskild utlänningskontroll

Betänkande 2010/11:JuU13

Särskild utlänningskontroll (JuU13)

Regeringen har i en skrivelse redovisat för riksdagen hur lagen om särskild utlänningskontroll har använts under perioden 1 juli 2009 till och med den 30 juni 2010. I skrivelsen redogör regeringen också för utvecklingen av den internationella terrorismen och för Sveriges medverkan i det internationella arbetet mot terrorism. Riksdagen har nu avslutat ärendet utan att göra några tillägg.