Riksrevisionens styrelses framställning angående bolagiseringen av Statens järnvägar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Bolagiseringen av SJ (NU9)

Riksdagen sade nej till förslag från Riksrevisionens styrelse om hur eventuella framtida ombildningar av statlig verksamhet till bolag ska hanteras. Förslagen har lagts fram utifrån en granskning som Riksrevisionen gjort av bolagiseringen av Statens Järnvägar (SJ). Skälet till att förslaget avvisades var bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som Riksrevisionens styrelse tar upp.