Till innehåll på sidan

Riksrevisionens rapport om Sverige i Arktiska rådet

Debatt om förslag 6 mars 2014

Anförandelista

 1. Hoppa till i videospelarenKarin Åström (S)
 2. Hoppa till i videospelarenValter Mutt (MP)
 3. Hoppa till i videospelarenHans Linde (V)
 4. Hoppa till i videospelarenElisabeth Björnsdotter Rahm (M)
 5. Hoppa till i videospelarenKarin Åström (S)
 6. Hoppa till i videospelarenElisabeth Björnsdotter Rahm (M)
 7. Hoppa till i videospelarenKarin Åström (S)
 8. Hoppa till i videospelarenElisabeth Björnsdotter Rahm (M)
 9. Hoppa till i videospelarenHans Linde (V)
 10. Hoppa till i videospelarenElisabeth Björnsdotter Rahm (M)
 11. Hoppa till i videospelarenHans Linde (V)
 12. Hoppa till i videospelarenElisabeth Björnsdotter Rahm (M)
 13. Hoppa till i videospelarenAnita Brodén (FP)
 14. Hoppa till i videospelarenValter Mutt (MP)
 15. Hoppa till i videospelarenAnita Brodén (FP)
 16. Hoppa till i videospelarenValter Mutt (MP)
 17. Hoppa till i videospelarenAnita Brodén (FP)
 18. Hoppa till i videospelarenKarin Åström (S)
 19. Hoppa till i videospelarenAnita Brodén (FP)
 20. Hoppa till i videospelarenKarin Åström (S)
 21. Hoppa till i videospelarenAnita Brodén (FP)
 22. Hoppa till i videospelarenHans Linde (V)
 23. Hoppa till i videospelarenAnita Brodén (FP)
 24. Hoppa till i videospelarenHans Linde (V)
 25. Hoppa till i videospelarenAnita Brodén (FP)
 26. Hoppa till i videospelarenKerstin Lundgren (C)
 27. Hoppa till i videospelarenValter Mutt (MP)
 28. Hoppa till i videospelarenKerstin Lundgren (C)
 29. Hoppa till i videospelarenValter Mutt (MP)
 30. Hoppa till i videospelarenKerstin Lundgren (C)
 31. Hoppa till i videospelarenKarin Åström (S)
 32. Hoppa till i videospelarenKerstin Lundgren (C)
 33. Hoppa till i videospelarenKarin Åström (S)
 34. Hoppa till i videospelarenKerstin Lundgren (C)
 35. Hoppa till i videospelarenRobert Halef (KD)
 • Bädda in video

 • Ladda ner

Beslut

Utvärdering av Sveriges medlemskap i Arktiska rådet (UU14)

Riksrevisionen har granskat Sveriges medlemskap i Arktiska rådet. I Arktiska rådet ingår de fem nordiska länderna samt Kanada, Ryssland och USA, plus representanter från organisationer för urfolk i Arktis. Riksrevisionen menar bland annat att de prioriteringar regeringen har satt upp inte ger någon tydlig bild av inriktningen av regeringens klimatarbete i Arktiska rådet.

Regeringen har lämnat en skrivelse där man redogör för sin syn på Riksrevisionens rapport. Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att det bör säkerställas att prioriteringarna för arbetet i Arktiska rådet är öppna och tydliga. Utrikesutskottet, som förberett riksdagens beslut, betonar att det är viktigt att regeringen är tydlig med Sveriges prioriteringar och regelbundet redovisar vilka resultat som uppnåtts. Det för att säkerställa att de resurser som finns används på ett effektivt sätt. Vidare ser utskottet positivt på det arbete regeringen gjort för att säkerställa att rekommendationer från rådet bedöms, prioriteras mellan och i relevanta fall genomförs i Sverige.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut
Skrivelsen 2013/14:50 läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.