Riksrevisionens rapport om statens försäljningar av apotek

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 19 juli 2022

Betänkande: Riksrevisionens rapport om statens försäljningar av apotek

Betänkande 2012/13:SoU9

Riksdagen har fått tillräcklig information om försäljningen av apotek (SoU9)

En granskning från Riksrevisionen visar att det finns brister i hur den statliga försäljningen av apotek har gått till och i den information riksdagen har fått om försäljningen. Regeringen håller inte med Riksrevisionen. I en skrivelse som socialutskottet har granskat redogör regeringen för hur den har agerat, vilka analyser som gjordes inför och under försäljningen och vilken information riksdagen har fått. Utskottet gör samma bedömning som regeringen. Man konstaterar att riksdagen har fått tillräcklig information om försäljningen och noterar att regeringen även i fortsättningen kommer att informera riksdagen om de statligt ägda apoteksbolagens utveckling. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.