Riksrevisionens rapport om regelförenkling för företag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 19 juli 2022

Betänkande: Riksrevisionens rapport om regelförenkling för företag

Betänkande 2012/13:NU8

Riksrevisionens granskning av förenklade regler för företag (NU8)

Näringsutskottet har behandlat regeringens skrivelse om förenkling av reglerna för företag. Riksrevisionens har granskat regeringens arbete med regelförenkling under perioden 2006 - 2010, och i skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av granskningen. Syftet med Riksrevisionens rapport var att granska i vilken utsträckning regeringen har nått målen med förenklingsarbetet. I skrivelsen redovisar regeringen också det fortsatta arbetet med regelförenkling för företag.

Utskottet påpekar att arbetet med att förenkla reglerna och minska den tid företagen lägger på administration är en viktig del i ett gott företagsklimat. Utskottet håller med regeringen om att regelförenkling är ett arbete som tar tid om det ska ge bestående resultat. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa också nej till motioner som på olika sätt rör regelförenkling för företag.