Riksrevisionens rapport om mer patientperspektiv i vården – är nationella riktlinjer en metod?

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Riksrevisionens granskning av patientperspektiv i vården (SoU8)

Riksrevisionen har granskat patientperspektiv i vården och nationella riktlinjer för hälso- och sjukvården. Slutsatsen är att staten mer effektivt kan använda nationella riktlinjer som styrmedel för att främja en patientcentrerad och effektiv vård.

Regeringen har lämnat en skrivelse med anledning av Riksrevisionens rapport. Socialutskottet konstaterar att regeringen har gett olika uppdrag inom området till Socialstyrelsen och Myndigheten för vårdanalys. Utskottet anser att riksdagen bör vänta in regeringens redovisning av dessa uppdrag. Riksdagen lade skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.