Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 19 juli 2022

Betänkande: Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet

Betänkande 2012/13:SoU10

Riksdagen vill att regeringen utvärderar tandvårdsstödet (SoU10)

Riksdagen beslutade om tre tillkännagivanden till regeringen om tandvårdsstödet. Bakgrunden är en granskning från Riksrevisionen som visar att tandvårdsstödet, som infördes genom tandvårdsreformen 2008, fortfarande har flera brister. Det allmänna tandvårdsbidraget har inte fått så många människor att gå regelbundet till tandläkaren som regeringen hade hoppats på. Högkostnadsskyddet är utformat så att patienten fortfarande betalar en stor del av kostnaderna själv, vilket gör att personer med låga inkomster och stora tandvårdsbehov fortfarande har svårt att ta del av skyddet. Systemet med referenspriser och en prisportal som skulle göra det lättare för patienterna att jämföra priser har inte heller fungerat. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att följa upp om det allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet är rätt utformade. Regeringen bör också följa upp prisportalen och referensprissystemet. Ett tredje tillkännagivande handlar om att regeringen bör överväga om en myndighet ska få det samlade ansvaret för att patienter får rätt information vid rätt tillfälle så att patientens ställning stärks.