Riksrevisionens granskningsrapport om återfall i brott

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Åtgärder ska tas för att minska antal återfall i brott (JuU8)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som tar upp Riksrevisionens rapport om återfall i brott samt motioner från bland annat den allmänna motionstiden 2015 om kriminalvårdens återfallsförebyggande arbete.

Regeringen har utifrån Riksrevisionens granskning tagit initiativ till åtgärder som ska bidra till att minska antalet återfall i brott. Bland annat ska samverkan mellan berörda aktörer utvecklas så att klienter inom kriminalvården tidigt kan få det stöd som de är i behov av.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa nej till motionerna, bland annat med hänvisning till pågående arbete inom området.