Riksrevisionens granskning av jobbskatteavdraget

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 14 april 2010

Betänkande: Riksrevisionens granskning av jobbskatteavdraget

Betänkande 2009/10:SkU38

Riksrevisionens granskning av jobbskatteavdraget (SkU38)

Riksrevisionens styrelses har lämnat en redogörelse för Riksrevisionens granskning av jobbskatteavdraget. Granskningen visar att jobbskatteavdraget har förutsättningar att öka arbetsutbudet på lång sikt och vara särskilt effektivt för grupper med en svag ställning på arbetsmarknaden. Regeringens beräkningsunderlag för jobbskatteavdraget har förbättrats och bedöms numera vara transparent och av god kvalitet, även om redovisningen kan utvecklas på vissa punkter. Allmänheten har dålig kännedom om jobbskatteavdraget, och kännedomen är sämst i de grupper som förväntas ha den största beteendeförändringen. Riksrevisionen anser därför att informationsåtgärder riktade till allmänheten skulle behövas för att säkerställa att reformen får ett så stort genomslag som möjligt. Styrelsen förutsätter att regeringen tar de initiativ som behövs för att ge allmänheten en mer fullständig information. Riksdagen avslutade ärendet med detta.