Riksdagen i en ny tid (vilande lagförslag)

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 7 december 2006

Betänkande: Riksdagen i en ny tid (vilande lagförslag)

Betänkande 2006/07:KU3

Riksdagen i en ny tid (KU3)

Riksdagens arbete med EU-frågor förändras (se även 2005/06:KU21 ). Det innebär bland annat att det införs en möjlighet att låta EU-dokument granskas av ansvarigt utskott som därefter redovisar granskningen i ett utlåtande till kammaren. En annan förändring är att regeringen ska överlägga med utskotten i frågor som rör EU om utskotten så bestämmer. Det formella samrådet om regeringens position inför beslut i ministerrådet ska dock även fortsättningsvis ske i EU-nämnden. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2007.