Regional tillväxtpolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 19 februari 2015

Betänkande: Regional tillväxtpolitik

Betänkande 2014/15:NU7

Nej till motioner om regional tillväxtpolitik (NU7)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om regional tillväxtpolitik. Motionerna handlar bland annat om vissa frågor om den regionala tillväxtpolitikens inriktning, lokalisering och organisering av statliga myndigheter och statliga bolag samt kommersiell och offentlig service på landsbygden.