Regelförenklingsarbetet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 7 april 2011

Betänkande: Regelförenklingsarbetet

Betänkande 2010/11:NU8

Information om att starta företag ska samlas i webbportal (NU8)

För att underlätta för personer som vill starta företag ska informationen från myndigheter samlas i en webbportal. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se till att en sådan portal inrättas. Viss information och service finns redan i form av webbplatsen verksamt.se, men arbetet behöver utvecklas och intensifieras. Den nya portalen ska också användas för att samordna myndigheternas hantering av registrerings- och tillståndsärenden i samband med företagsstart. Beslutet betyder att riksdagen sa ja till ett motionsförslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Näringsutskottet har granskat en skrivelse där regeringen redogör för sitt arbete med att förenkla regelverket för företag under perioden 2006-2010. Riksdagen avslutade ärendet med detta.