Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2001–2005 (skr. 2005/06:210)

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 22 november 2006

Betänkande: Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2001–2005 (skr. 2005/06:210)

Betänkande 2006/07:FiU6

AP-fondernas verksamhet 2001-2005 (FiU6)

Regeringen har redovisat AP-fondernas verksamhet under 2005. Redovisningen innehåller bland annat en sammanställning av fondernas resultat och årsredovisningar. Dessutom ingår en utvärdering av fondernas förvaltning sedan 2001, uppdelad på styrelsernas strategiska beslut och den operativa kapitalförvaltningen. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer.