Redogörelse för regelförbättringsarbetet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 29 september 2022

Betänkande: Redogörelse för regelförbättringsarbetet

Betänkande 2005/06:NU10

Arbetet med att förbättra reglerna för företagen (NU10)

Regeringen har lämnat en redogörelse till riksdagen om arbetet med att förbättra reglerna för företagen. Näringsutskottet framhåller att arbetet är viktigt för att Sverige ska kunna fortsätta att utvecklas som företagarnation och anser att regeringen bedriver ett ambitiöst arbete. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.