Rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorg

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Vårdpersonals tillgång till rätt patientinformation vid rätt tillfälle (SoU7)

Regeringen har redovisat i en skrivelse hur den ser på Riksrevisionens granskningsrapport Rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorg - samverkan utan verkan? Granskningen gäller statens insatser för att vårdpersonal ska ha tillgång till all relevant patientinformation vid rätt tillfälle.

Riksdagen har gått igenom skrivelsen och välkomnar Riksrevisionens granskning. Riksrevisionen har uppmärksammat vissa brister, bland annat när det gäller vårdpersonals möjlighet att få tillgång till elektronisk patientinformation hos andra vårdgivare.

Myndigheten har lämnat ett antal rekommendationer till regeringen. Riksdagen konstaterar att regeringen redan arbetar med de frågor som Riksrevisionen tar upp, bland annat har strategin Nationell eHälsa tagits fram.

Riksdagen kommer att följa regeringens arbete och avslutade ärendet genom att lägga skrivelsen till handlingarna.