Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007-2012

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 19 september 2022

Betänkande: Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007-2012

Betänkande 2005/06:KrU28

Regeringen ska klargöra SVT:s möjligheter att sälja rättigheter till offentlig visning (KrU28)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till villkor och riktlinjer för nästa tillståndsperiod för Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio och Utbildningsradion. Riktlinjerna ska i huvudsak vara oförändrade och gälla under sex år med start den 1 januari 2007. Riksdagen gav också regeringen i uppdrag att analysera och klargöra vilka möjligheter SVT har att sälja rättigheter till offentlig visning. Det är i dag till exempel osäkert för SVT i vilka fall företaget kan begära ersättning för offentlig visning av tv-sändningar i restauranger och kaféer. Enligt anslagsvillkoren för SVT ska allmänheten ha tillgång till företagets sändningar utan att behöva betala något mer än tv-avgiften. Denna grundläggande princip förs nu in i lagen om tv-avgift.