Processrättsliga frågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 8 april 2022

Betänkande: Processrättsliga frågor

Betänkande 2019/20:JuU27

Nej till motioner om processrätt (JuU27)

Riksdagen sa nej till ett nittiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 inom området processrätt, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlade bland annat om kamerabevakning, hemliga tvångsmedel, tvångsmedel under förundersökning, häktning, domstolarnas självständighet, jourdomstolar och snabbare lagföring.