Planering och byggande

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 8 maj 2022

Betänkande: Planering och byggande

Betänkande 2018/19:CU12

Nej till motioner om planering och byggande (CU12)

Riksdagen sa nej till cirka 170 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2018 som rör planering och byggande. Anledningen är bland annat de lagar som gäller inom området, pågående utredningar och pågående eller aviserade arbeten.

Motionerna handlar bland annat om översyn av plan- och bygglagen, plansystemet, klimatfrågor i planeringen, lovfrågor samt tillsyns- och överklagandereglering. Andra frågor är buller, bemyndiganden och skadeersättning.