Övergripande skolfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 6 maj 2022

Betänkande: Övergripande skolfrågor

Betänkande 2020/21:UbU10

Nej till motioner om skolfrågor (UbU10)

Riksdagen sa nej till cirka 190 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 om skolfrågor. Detta med hänvisning till bland annat att vissa åtgärder redan har beslutats eller utförts samt att utredningar pågår i vissa av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om åtgärder för att höja kunskapsresultaten, ansvars- och resursfördelningen i skolväsendet, val av skola, fristående skolor, tillsyn, särskilda undervisningsformer och it i skolan.