Övergripande miljöfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 18 juli 2022

Betänkande: Övergripande miljöfrågor

Betänkande 2012/13:MJU15

Nej till motioner om övergripande miljöfrågor (MJU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om olika övergripande miljöfrågor. Den huvudsakliga orsaken är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om miljömålen, miljöprövningar enligt miljöbalken och lokalt och regionalt miljöarbete. Andra motioner handlar om översyn av miljöbalken och av terrängkörningslagen.