Övergripande kulturfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag

Betänkande: Övergripande kulturfrågor

Betänkande 2005/06:KrU7

Motioner om övergripande kulturfrågor (KrU7)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om övergripande kulturfrågor. Motionerna handlar om utvärdering av några kulturpolitiska mål, betydelsen av Mångkulturåret 2006, översyn av stöden till samisk kultur och till övriga nationella minoriteter, begäran om långsiktighet i statens stöd till kulturlivet, Kulturrådets roll i Sverige och internationellt, nya principer för uppräkning av stöden till regionala kulturinstitutioner, översyn av förhållandet mellan projekt- och verksamhetsstöd, samordning av offentliga medel till kulturområdet, samordning mellan kulturinstitutioner på central, regional och lokal nivå, uppföljning av Barnaktionsgruppens förslag, statens stöd till Immigrationsinstitutet resp. Grekiskt kulturcentrum, markering av Gustav Eriksson Vasas dödsdag, högtidlighållande av Astrid Lindgrens 100-årsdag, ett nytt arkitekturår och riktlinjer för att uttala sifferserier.