OSSE

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 3 augusti 2022

Betänkande: OSSE

Betänkande 2010/11:UU14

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (UU14)

Regeringen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2009 och första halvåret 2010. Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling har lämnat en redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2010. Riksdagen avslutade ärendet utan några tillägg.