Ökad insyn i ägandet av radio- och tv-företag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Ja till ökad insyn i ägande av radio- och tv-företag (KU13)

Regeringen har lämnat förslag om ökad insyn i ägandet av radio- och tv-företag. Riksdagen sa ja till förslagen.

Förslagen innebär att fler leverantörer av medietjänster ska lämna information till mottagarna och att omfattningen av den information som ska lämnas utökas jämfört med vad som gäller i dag.

Lagändringarna börjar gälla 1 mars 2023.