Ny vägtrafikskattelag, m.m. samt allmänna motioner om vägtrafikbeskattning (prop. 2005/06:65)

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Koldioxidutsläpp i stället för vikt ska avgöra fordonsskatten (SkU15)

Från den 1 oktober 2006 ska bilens koldioxidutsläpp i stället för vikt avgöra hur mycket en bilägare ska betala i fordonsskatt. Syftet är att öka miljöstyrningen och gynna köp av bilar som släpper ut mindre koldioxid. Den nya fordonsskatten ska gälla för personbilar av årsmodell 2006 eller senare. Ju mindre koldioxid en bil släpper ut, desto lägre fordonsskatt ska ägaren betala. Skatten ska också gälla för bilar som är tillverkade före 2006 om de uppfyller miljöklass 2005, miljöklass EL eller miljöklass Hybrid. För övriga fordon ska ägaren även i fortsättningen betala skatt efter fordonets vikt. Den nya fordonsskatten består av två delar: ett grundbelopp på 360 kronor/år och ett koldioxidbelopp som beror på hur mycket koldioxid bilen släpper ut. För dieselbilar ska summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet multipliceras med 3,5. Orsaken är att avgaskraven är lägre för dieselbilar och att skatten är lägre på dieselolja än på bensin. Den högre fordonsskatten ska kompensera för detta.