Naturvård och områdesskydd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 16 maj 2022

Betänkande: Naturvård och områdesskydd

Betänkande 2017/18:MJU9

Nej till motioner om naturvård och områdesskydd (MJU9)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om naturvård och områdesskydd. Anledningen är bland annat att vissa satsningar redan är genomförda och att det pågår vissa arbeten på området. Motionerna handlar till exempel om frågor om naturreservat och nationalparker, strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen, skötsel och finansiering av leder samt allemansrätt.