Mediefrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 24 juli 2022

Betänkande: Mediefrågor

Betänkande 2011/12:KrU4

Viktigt att SVT även i fortsättningen kan sända sportevenemang som förutsätter sponsring (KrU4)

Det är viktigt att SVT även i fortsättningen ska ha möjlighet att sända attraktiva sportevenemang som förutsätter sponsring. Det menar riksdagen i ett tillkännagivande till regeringen.

Public service-kommittén har i uppdrag att lämna förslag inför nästa tillståndsperiod. Utredningen ska bland annat lämna förslag på hur oberoendet från kommersiella aktörer kan stärkas ytterligare, till exempel genom en ökad öppenhet och tydlighet när det gäller sponsring, produktplaceringar och andra kommersiella samarbeten. Riksdagen understryker vikten av att det riksdagen framför finns med i den fortsatta processen.

Riksdagen sa vidare nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2011 om radio och tv i allmänhetens tjänst.