Sveriges Riksdag

Mänskliga rättigheter

Debatt om förslag 4 maj 2023

Del av sändning
01:34:17-01:40:54