Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 12 november 2008

Betänkande: Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Betänkande 2008/09:SoU3

Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SoU3)

Sverige ska tillträda FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Riksdagen godkände också att Sverige tillträder ett fakultativt protokoll till konventionen som innebär att den som upplever sina rättigheter kränkta kan klaga till en övervakningskommitté. Tillträdet till konventionen och protokollet innebär inga ändringar i lagstiftningen.