Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SoU3)

Sverige ska tillträda FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Riksdagen godkände också att Sverige tillträder ett fakultativt protokoll till konventionen som innebär att den som upplever sina rättigheter kränkta kan klaga till en övervakningskommitté. Tillträdet till konventionen och protokollet innebär inga ändringar i lagstiftningen.