Livsmedelspolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 15 maj 2022

Betänkande: Livsmedelspolitik

Betänkande 2017/18:MJU16

Nej till motioner om livsmedelspolitik (MJU16)

Riksdagen sa nej till motioner om livsmedelspolitik från allmänna motionstiden. Anledningarna är bland annat att gällande regler är tillräckliga eller att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar bland annat om livsmedelslagstiftningen, märkning av livsmedel och dricksvatten.