Legitimation och skyddad yrkestitel

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 8 februari 2006

Betänkande: Legitimation och skyddad yrkestitel

Betänkande 2005/06:SoU10

Legitimation för nya grupper inom sjukvården (SoU10)

Det införs legitimationer för dietister, ortopedingenjörer, biomedicinska analytiker och audionomer. Riksdagen sade ja till regeringsförslaget som innebär fyra nya legitimationer inom sjukvården. Dessutom vill riksdagen att regeringen snabbt utreder frågan om legitimation för cytodiagnostiker. Cytodiagnostiker studerar cellprover från patienter och letar efter sjukliga förändringar, främst cancersjukdomar. Riksdagen pekar på att cytodiagnostikerna själva skriver under patientproverna och att de har ett direkt ansvar för patienternas säkerhet. Riksdagen anser att cytodiagnostiker genom sin utbildning och ansvar borde uppfylla kraven för legitimation.