Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 10 februari 2016

Betänkande: Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar

Betänkande 2015/16:TU8

Ändrade krav på fritidsbåtar och vattenskotrar (TU8)

De svenska bestämmelserna om fritidsbåtar och vattenskotrar anpassas till EU:s regler. Det betyder att en lag införs som innehåller krav på fritidsbåtar, vattenskotrar och tillhörande utrustning och som ska förhindra problem med hälsa och säkerhet för personer eller miljö. Vidare görs en följdändring i drivmedelslagen. Vissa detaljer i genomförandet av EU-reglerna får bestämmas av regeringen eller de ansvariga myndigheterna.

De nya reglerna börjar gälla den 1 mars 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.